Burget Lantbruk AB:

Jordbruket bedrivs på 60 ha egen mark och 160 ha arrende. 
Jordarna är mycket växlande allt från lättare sandjordar till styvaste lera. 
Vi odlar vall, havre, råg, vårvete, potatis, lök och dinkelvete. 

Vallen är motorn i växtodlingen och ligger i två år och innehåller ca 40 % blandade baljväxter.
Det mesta odlas för Ekokraft i Roma, resten säljes på lokal marknad.

Vid behov av extra näring till potatisen har Biovinass använts.

Vår maskinpark är modern, men vallfoderhanteringen köps in liksom en del av sådden. 
Vi gör en del legojobb t.ex tröskning och gödselkörning med vacumtankvagn. 
Hela arealen kan bevattnas med vatten från egna dammar, 
men i praktiken bevattnas bara potatis och de lättaste jordarna.

Bra maskinpark

gör det lättarbetat.

Att odla ekologiskt är både roligt och en stor utmaning, 
men då spannmålsodling på Gotland aldrig har varit särskilt lönsam, 
så tyckte vi inte att steget var så svårt att ta. 
Sprutningen är det moment vi tycker sämst om, 
och det skönt att ägna de vackra och ljusa  Maj-kvällarna till andra aktiviteter, 
som t.ex att grilla med familjen och goda vänner.  

Bilder från potatisskörden 2008

"GEO" Gotlands Ekologiska Odlare

Anders Stumle
Ägare till gården 

sköter planering  
och genomförande av
olika projekt

Kontor på nedre plan

E-post: anders@halnergard.se

  

 Susanne Markvardsén

Sköter bokföring 
och diverse administrativa
sysslor

Kontor Sockerbruket Roma

Tel: 0498 - 272977

E-post: sockerbruket@halnergard.se

Ekonomiskt är vi ganska nöjda, och med politikernas inställning f.n. 
samt konsumenternas efterfrågan efter våra produkter så bedömer vi, 
att det bör finnas en framtid för detta. 
Vi är ju utbildade för att producera mat på bästa sätt på våra marker, 
då passar det ju bra att producera det som folk vill ha.
 
 

  Bildspel

OBS
Om du har Windows XP och inte kan se bildspelet

 

Burget Lantbruk
Halner Gård  
S-621 73 VISBY  
 Telefon 
0498272900
 Mobil  
070 -7678686
Telefax 
0498-272897
Org.nr.
556323-2387
Postgiro: 554014-9 
Bankgiro: 5500-0426

Frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2002 Webgrafik Wisby
Sidan gjord av Anders Westberg