MENY STÄNG MENY

Gården

Företagen som är knutna till Halner Gård håller på med ekologiskt jordbruk, växthusodling, värme/energi-installationer och försäljning av träpellets samt biooljebaserade kemikalier. Ägare är Anders Stumle.

Verksamheten drivs i aktiebolagsform och har varit ekologisk sedan 1993.
Växtodlingen består av spannmål, åkerbönor, vall och potatis.
Maltkorn odlas till ett närstående bolag, Gotland Whisky

Potatisen säljs till packerier och industri i samarbete med Tollby Gård, i huvudsak till fastlandet, via Vänernpotatis.

Merparten av vallarna blir kofoder, åkerbönor säljs till Fole kvarn och resten av spannmålen till Lantmännen och Fole.