Vi har sedan 1998 arbetat med pelletsvärme.
Vi distribuerar och säljer bränslepellets över hela ön.
Småsäckar en gång per vecka året runt
och bulk-lösvikt under säsong en till två gånger i veckan.
Det går även bra att hämta själv. Vi samarbetar med NEOVA
som leverantör av pellets. 
Småsäcken innehåller 16 kg och på varje pall finns det 52 säckar,
832 kg. Det går ungefär 2 kg pellets på 1 liter olja.
Bulkleveranser är fraktfria vid minst 3 ton.
Gillefors Åkeri i Hejde  sköter dessa.
 
Pellets beställer du på tel: 27 29 00
Mera information angående förråd kan hämtas hos MAFA eller
kontakta oss för andra lösningar, t.ex  Pellistore.
Vi säljer pelletsbrännare och pannor från JANFIRE och KMP.
Kaminerna kommer från EXTRAFLAME.
För Janfire har vi huvudansvaret på Gotland,
Vilket innebär att vi även har service på äldre anläggningar.
Vi har som regel brännare på lager och offererar gärna
Er en brännare i er gamla panna eller en helt ny anläggning.
Till större anläggningar kan vi erbjuda färdig värme per kwh.
Tveka inte…ring och prata pelletsvärme med oss.  

Leveranserna sköts av
Å  Per Uddin
Tel: 070 - 497 26 14

För större pelletsleveranser
anlitar vi 
Gillerfors Åkeri
ä

Peter Ylander kommer med servicebilen och monterar 
pelletsbrännaren som  du beställt av oss.
Tel: 070 - 7540688
 

Janfire Jet

Janfire Jet finns i effektområdet 40-600 kW - lämplig för tex skolor, flerfamiljs-, industri- och affärsfastigheter.

Kan även användas som spannmåls-
brännare


Janfire Jet 

 

       Janfire Intergral  har, tack vare en helt ny patenterad teknik, minst servicebehov av alla pelletsbrännare på marknaden. Brännaren är helautomatisk och självrengörande och kan köras i ett halvår i taget utan service och tillsyn (gäller tillsammans med Janfire pelletspanna). Vid montage på befintlig panna är asktömningsintervaller beroende av pannans utrymme för askförvaring. En patenterad rörlig botten i brännaren skrapar av och matar in slagg och föroreningar i pannan. Brännaren rengörs automatiskt vid panntermostatens tillslag eller vid förinställda intervaller. Snabb rengöring och upptändning medför effektiv varmvattenproduktion.


      
  Ljudfil Janfire

Janfire flex-a
Janfire NH
Janfire
Pelletspanna
Janfire
Integral
Janfire
Varioflame
K-silon
PelliStore


pX 21 monterar vi när du vill ha en enkel lösning i små och lite speciella pannor. Den kräver ett Miniförråd och passar bra till småsäckar.

http://www.ariterm.se/

 

Med KMP Drag
behövs ingen skorsten

KMP Drag är en unik lösning som gör det möjligt att installera pelletskaminerna Mysinge och Solberga utan skorsten.
I en normal villa kan en pelletskamin ersätta upp till 80% av elvärmen,
vilket ger väsentligt lägre driftskostnader.

 


ECOBABY ECOBELLA ECOCOMFORT
http://www.narvells.se

http://www.mafa.se
    

Vi säljer och installerar kaminer från Extraflame.
Det är ett mycket brett sortiment, 
som passar mycket bra om
ni har direktverkande el.
De går att veckoprogrammera,
så att de inte går för fullt förrän ni kommer hem.
En mycket prisvärd kamin med många möjligheter.
  

          

Länk till Janfire

Länk till Neova villapellets

Halner Gård  
S-621 73 VISBY  
 Telefon 
0498272900
 Mobil  
070 - 7678686
Telefax 
0498-272897
Org.nr.
916424-8305
Postgiro: 469 58 13 -8 
Bankgiro: 5741 - 2868

Frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2002  Webgrafik Wisby
Sidan gjord av Anders Westberg